Καμιά ψυχή δεν μπορεί να δει το ωραίο αν δεν είναι αυτή η ιδιά ωραία!
– Πλωτίνος –

Ζωροαστρισμός

Ο ζωροαστρισμός είναι μία τεχνική επικοινωνίας με ανώτερες φωτεινές οντότητες του Σύμπαντος (τα κοσμικά egregors) με σκοπό την θεραπεία και την πνευματική εξέλιξη. Οδηγεί τον άνθρωπο στην αλήθεια και στην αύξηση της συνειδητότητας, όπως επίσης επιταχύνει την διαδικασία της αποκατάστασης της ενεργειακής δομής κάθε επιπέδου. Επιδρά σε όλα τα σώματα του ανθρώπου (φυσικό – αιθερικό – συναισθηματικό – νοητικό – καρμικό – πνευματικό – μπούντα – άτμα).

Ο ζωροαστρισμός δεν αποτελεί μέρος της μεθόδου της Κοσμικής Ενέργειας ωστόσο δρα παράλληλα με αυτήν ως εξαιρετικά αποτελεσματική τεχνική επιταχύνοντας την επίλυση όλων των αρνητικών καταστάσεων. O λόγος που οι θεραπείες γίνονται πιο αποτελεσματικές είναι ότι αυτή η τεχνική έχει την δύναμη να απαλλάσσει τους ανθρώπους γρήγορα και με ήπιο τρόπο από τα ενεργειακά μπλοκαρίσματα κάθε μορφής. Χαρακτηριστικό αυτής της μεθόδου είναι ότι ο μυημένος θεραπευτής μπορεί να ζητήσει την βοήθεια των φωτεινών οντοτήτων με την προϋπόθεση ότι είναι ενεργειακά δυνατός και το ζητά από τα βάθη της καρδιάς του.

Ο Ζωροαστρισμός ως Θεραπευτική Τεχνική δεν μεταφέρει στον Μυημένο, ούτε στους θεραπευόμενους στοιχεία από την αρχαία Περσική Θρησκεία και δεν έχει λατρευτικό χαρακτήρα.